2017 m. balandžio 23 d. nauji savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
2016-12-20 VRK sprendimas Sp-295 "Dėl naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse paskelbimo"

3. Grafikas: pagrindinių įvykių   

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; registravimui teikiami dokumentai

4.3. Politinės kampanijos dalyviai

4.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas

4.6. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu

4.7. Dėl nesuderinamų pareigų

5. Kandidatai į savivaldybės tarybos narius - merus

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidiniai:  Jonavos  ; Šakių 

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Aukos

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį 

7.4. Informacija "Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. Politinė reklama  

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos 

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka

9.2. Pateiktos deklaracijos

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai)

11. Rinkėjų pavežėjimo grafikai ir maršrutai

12. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos

 

 

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150