2017 m. balandžio 23 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ Į S T A T Y M A S
2017-01-24 VRK sprendimas Sp-22 "Dėl naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 paskelbimo"

3. Grafikas: 

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas: teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyviai

4.3. Pareiškiniai dokumentai

4.4. Parėmimas el. būdu

5. Kandidatai

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidinys 

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

             7.1. Aukos

             7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį

7.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.5. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK 

7.6. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. Politinė reklama

8.1. Politinės reklamos įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

9. Apygardos rinkimų komisija

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai)

             10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos

11. Rinkimų organizatoriams

11.1. Informacija komisijai

11.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

12. VRK informaciniai leidiniai ir spaudiniai

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150