2018 m. rugsėjo 16 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas,

4. Kandidatų kėlimas

            4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; teikiami dokumentai

4.2Politinės kampanijos dalyviai

4.3. Pareiškiniai dokumentai

4.4. Parėmimas el. būdu

5. Kandidatai

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Aukos

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

7.4. Informacija „Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK 

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė

8. Politinė reklama

8.1. Politinės reklamos įkainiai ir sąlygos 

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos (deklaracijos bus skelbiamos jas gavus)

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos (ataskaitos bus skelbiamos jas gavus)

8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9. Apygardos rinkimų komisija

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai)

10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos

11. Rinkimų organizatoriams

12. VRK informaciniai leidiniai ir spaudiniai

13. Rinkėjų pavežėjimo grafikai ir maršrutai

14. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos