Elektroninių dokumentų pateikimas

Prisijungimo adresas kandidatams ir rinkėjams: https://www.rinkejopuslapis.lt/ 

Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/

Kaip tampama sistemos vartotoju?

Išankstinės vartotojų registracijos nėra, išskyrus tuos atvejus, kai atsakingas už dokumentų pateikimą VRK asmuo (partijos pirmininkas) įgalioja kitą asmenį tvirtinti ir pateikti parengtus dokumentus VRK.

Bet kuris asmuo teikiantis teikimą ar teikimą (prašymą) dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio registravimo, prisijungęs prie Rinkėjo puslapio užpildo reikalingus dokumentus ir toje pačioje sistemoje pateikia juos patvirtinti asmeniui, atsakingam už šių dokumentų pateikimą VRK, t.y. partijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

Jei politinės kampanijos dalyviu registruojasi išsikėlęs kandidatas – tuomet jis pats pildo dokumentus ir pateikia juos VRK.

Kaip prisijungti prie Rinkėjo puslapio?

Jungiantis prie Rinkėjo puslapio reikalinga vartotojo autentifikacija „Elektroninių valdžios vartų" portale naudojat el. bankininkystę, asmens tapatybės kortelę, el. ir mob. parašu ar kt.

Kaip naudotis Rinkėjo puslapiu?

Prisijungus prie Rinkėjo puslapio sistemos pirmiausia reikia:

a) nurodykite el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai apie jūsų pateiktų dokumentų nagrinėjimo eigą;

b) susipažinti su duomenų teikimo sutarties sąlygomis;

* * *

Iškilus neaiškumams dėl dokumentų pildymo, prašome kreiptis į savivaldybės rinkimų komisijos informatiką arba į VRK el. paštu info@vrk.lt

* * *

Prašome pateikti savo atsiliepimus ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę el. paštu info@vrk.lt