Mokomoji medžiaga

RINKĖJAMS
Informacija apie elektronines paslaugas rinkėjams portale www.rinkejopuslapis.lt 
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams)
Šiuo metu rinkimai nevyksta.

RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams)
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 

POLITINĖMS PARTIJOMS (už apskaitą atsakingiems ir kitiems įgaliotiems asmenims)
Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas     (Nauja)
Naudotojo vadovas Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas"
Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas     (Nauja)
Naudotojo vadovas Politinių partijų metinių finansinių ataskaitų tvarkymas"

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS
Naudotojo vadovas