Ar verta eiti balsuoti rinkimų dieną, jei jau esi balsavęs išankstinio balsavimo metu?

2016-10-08

Neverta, jei Jūs nepersigalvojote dėl to, kam norėtumėte atiduoti savo balsą arba nesate tikras, kad išankstinio balsavo metu tiksliai įvykdėte ant išankstinio balsavimo metu naudojamų išorinio ir vidinio vokų naudojamas instrukcijas. Verta, jei Jūs persigavote kam pageidautumėte atiduoti savo balsą arba, pavyzdžiui, nesate tikri, kad tinkamai įvykdėte balsavimo iš anksto procedūrą, aprašytą ant išorinio ir vidinio balsavimo vokų. Gal net grįžote namo su „įrodymais", pavyzdžiui, pamiršote įdėti į išorinį balsavimo voką rinkėjo kortelę?

Primename, kad išankstinio balsavimo metu rinkimų komisija rinkėjams pateikė balsavimui reikalingus dokumentus, tarp kurių buvo ir du vokai: išorinis ir vidinis. Ant vokų buvo pateikta instrukcija, kaip rinkėjas turėtų elgtis ir kokias procedūras atlikti. 

Į vidinį voką turėjo būti įdedami rinkimų biuleteniai, po to vokas užklijuojamas. Vidinis vokas turėjo būti įdedamas į išorinį voką kartu su viena iš išankstinio balsavimo lakšto dalių – rinkėjo kortele. Ant išorinio voko komisijos narys turėjo užklijuoti specialiųjų ženklą su numeriu. Analogiškas ženklas turėjo būti užklijuotas ant vienos iš išankstinio balsavimo lakšto dalių, kuri pasilieka komisijoje, bei kitos dalies – kvito, kuris įteikiamas rinkėjui.

Išankstinio balsavimo metu rinkėjo kortelė yra naudojama balavusiųjų iš anksto apskaitai vykdyti. Išankstinio balsavimo metu rinkėjo pateiktas vokas su balsais keliauja į rinkimų apylinkę, kurios rinkėjų sąrašuose yra įrašytas rinkėjas. Rinkimų dieną, uždarius rinkimų apylinkes, apylinkės rinkimų komisija atplėš išorinį voką, kuriame turėtų rasti rinkėjo kortelę. Neatplėšiant vidinio voko, pagal rinkėjo kortelės duomenis rinkėjų sąrašuose bus patikrinama, ar rinkėjas neatvyko balsuoti rinkimų dieną į savo rinkimų apylinkę. Jei nustatoma, kad rinkėjas balsavo rinkimų dieną, galioja paskutinis rinkėjo balsas, o gauti paštu balsai neskaičiuojami. Jei rinkėjas „sugebėjo" du ar daugiau kartų balsuoti iš anksto, skaičiuojamas tik pirmasis komisiją pasiekusiame voke esantis balsas. Ši procedūra būtina, siekiant išvengti dvigubo balsavimo. Kadangi nesant išoriniame voke rinkėjo kortelės, negalima identifikuoti, kurio rinkėjo balsas gautas vidiniame voke. Vadinasi, jei nebūtų žinoma, kurio rinkėjo balsas gautas, nebūtų galima išvengti dvigubo balsavimo.

Rinkėjai, kurie pakeitė nuomonę dėl to, kam norėtų atiduoti savo balsą, ar tie, kurie nėra tikri, kad tinkamai įvykdė visas procedūras, gali rinkimų dieną atvykti į savo rinkimų apylinkę ir dar kartą perbalsuoti š. m. spalio 9 d. nuo 7 iki 20 val.

VRK primena, kad rinkėjo kortelė balsuojant rinkimų dieną, š.m. spalio 9-ąją, nebūtina. Su savimi būtina turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.