Paskelbta savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse data

2016-12-21

Š. m. gruodžio 20 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patenkino Šakių rajono savivaldybės tarybos nario – mero Juozo Bertašiaus rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario – mero įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą nuo š. m. gruodžio 24 d. Š. m. gruodžio 7 d. VRK sprendimu patenkino Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario – mero Mindaugo Sinkevičiaus rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario – mero įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą nuo š. m. gruodžio 13 d.

Paskelbta savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse data

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad savivaldybėje, kurioje nebelieka tiesiogiai išrinkto vadovo mero, per pusmetį turi įvykti nauji mero rinkimai, o VRK, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dienos, kuria atsirado pagrindas rengti savivaldybių tarybų narių – merų rinkimus, turi paskelbti rinkimų datą.

Š. m. gruodžio 20 d. VRK priėmė sprendimą naujus savivaldybių tarybų narių – merų rinkimus Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse surengti 2017 m. balandžio 23 d.

Politinė kampanija prasideda nuo š. m. gruodžio 21 d. Nuo šios dienos politinė reklama, dėl Jonavos rajono ir Šakių rajono merų rinkimų, privalo būti pažymėta įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatymo numatyta tvarka, savivaldybės tarybos narį – merą rinkėjai renka be tarpininkų. Asmuo į savivaldybės tarybos narius – merus gali išsikelti pats arba gali būti iškeltas partijos ar rinkimų komiteto. Partija, rinkimų komitetas gali kelti kandidatus, o asmuo gali keltis pats (kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus), jeigu jie yra įregistruoti politinės kampanijos dalyviais pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, bet ne vėliau kaip iki rinkimų likus 85 dienoms.

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, rinkimų komitetų registracija vyks nuo š. m. gruodžio 21 d. iki 2017 m. sausio 28 d. (paskutinė diena registruotis politinės kampanijos dalyviu, rinkimų komitetu).

Pareiškinių dokumentų priėmimas (tik iš užsiregistravusių politinės kampanijos dalyviais) vyks nuo 2017 m. sausio 28 d. iki vasario 17 d. Pateikę pareiškinius dokumentus, įskaitant vieno vidutinio mėnesio atlyginimo dydžio rinkimų užstatą, pretendentai į kandidatus, iki 2017 m. kovo 14 d., turės pateikti jų kandidatavimą palaikančių rinkėjų parašus: Jonavoje – 300 rinkėjų parašų, Šakiuose – 220 rinkėjų parašų.

Patikrinus pareiškinius dokumentus, kandidatų į tarybos narius – merus sąrašai bus skelbiami ne vėliau kaip 2017 m. kovo 23 d.

Jeigu per pirmąjį, 2017 m. balandžio 23 d. balsavimą meras nebus išrinktas, 2017 m. gegužės 7 d. bus rengiamas pakartotinis balsavimas.

Ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 14 d. VRK turės patvirtinti galutinius rinkimų rezultatus. Po to merai prisieks savivaldybės tarybos posėdyje ir pradės vykdyti pareigas.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija