Rinkimų organizatoriams

TVARKOS, REIKALINGOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMAMS ORGANIZUOTI

1. DĖL SAVIVALDYBIŲ IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2014-11-04, NR. SP-255)

2. DĖL SAVIVALDYBIŲ IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ DARBO, ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBAS, BŪSTINES, DARBO LAIKĄ, BALSAVIMO PATALPAS IR KITAIS KLAUSIMAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-17)

3. DĖL RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPO FORMOS IR JO PILDYMO, PERDAVIMO IR TIKRINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-18) (LAPŲ IŠDAVIMO AKTAS, GRĄŽINIMO AKTAS, TIKRINIMO LAPAS, TIKRINIMO AKTAS)

4. DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ SAVIVALDYBIŲ IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOSE PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-3)

5. DĖL LĖŠŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS, PLANAVIMO, SKYRIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-4)

6. DĖL 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMŲ JONAVOS RAJONO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE IŠLAIDŲ SAVIVALDYBIŲ IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOSE (2017-01-19, NR. SP-5)

7. DĖL RINKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO, TIKSLINIMO IR NAUDOJIMO 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJUOSE SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMUOSE JONAVOS IR ŠAKIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-7)

8. DĖL RINKĖJŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS POSISTEMĖJE RINKĖJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-8)

9. DĖL 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ – MERŲ RINKIMŲ JONAVOS IR ŠAKIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-19, NR. SP-11)

10. DĖL BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO IR BALSAVIMO PATALPOS PERDAVIMO SAUGOTI POLICIJAI AKTO FORMOS PATVIRTINIMO (2016-02-04, NR. SP-11)

11. DĖL RINKIMŲ STEBĖTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR NETEKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-01-24, NR. SP-26)

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150